Trang chủ > News Center > Bách khoa toàn thư

News Center

Tin tức liên quan

Không có kết quả tìm kiếm!

Dương Châu Chenhua Công ty TNHH vật liệu mới. tham gia năm 2015 PCHI Exi cấm
2015-03-21 08:39:17

Vào ngày 12, 14 tháng 3 năm 2015, công ty chúng tôi đã tham gia vào Thành phần Chăm sóc Cá nhân và Homecare (PCHI) 2015, tại Trung tâm Thương mại Thế giới Poly, gian hàng của chúng tôi là 4M 01, chúng tôi đã giới thiệu một trong những sản phẩm chất hoạt động bề mặt chính của chúng tôi - Alky polyglucoside, mà là đặc biệt cho chăm sóc cá nhân và chăm sóc tại nhà, có 4 đồng nghiệp tham gia triển lãm và đã đạt được thành công lớn.

Các thẻ liên quan: