Trang chủ > Về chúng tôi > Hồ sơ công ty

Yangzhou Chenhua New Material CO.,LTD. được thành lập vào tháng 5 năm 1995, là một tập hợp các nghiên cứu khoa học, thí điểm, sản xuất, bán hàng là một trong những doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia.Các sản phẩm chính     là   Alkyl   Polyglucoside   (APG),Polyether   Amin   (PEA),Silicone   Cao su,và   v.v.Nó có diện tích 100.000 mét vuông, bao gồm diện tích xây dựng 20.000 mét vuông và tổng tài sản khoảng 32 triệu USD.  

Tháng 11 năm 2014, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn - Huai 'an Chenhua New Material Co. Ltd được thành lập.  

Tháng 12 năm 2018, một công ty con đang nắm giữ - Công ty TNHH Hóa chất Vật liệu mới Giang Tô Dajiang được thành lập. Sản phẩm chính là nhiều phụ gia hóa học.

Tháng 1 năm 2019, chúng tôi thành lập một chi nhánh - Công ty TNHH Vật liệu mới Yangzhou Chenhua Chi nhánh Thượng Hải. Chủ yếu chịu trách nhiệm xuất khẩu kinh doanh.

Chúng tôi đã xây dựng nhiều cơ sở, như thiết bị sản xuất chất chống cháy với công suất 20.000 tấn, thiết bị sản xuất chất hoạt động bề mặt với công suất 40.000 tấn, thiết bị sản xuất cao su silicon với công suất 10.000 tấn và thiết bị sản xuất keo silicone với công suất 3.000 tấn.