Trang chủ > Product > Dầu silicone > Dầu silicone

  Dầu silicone

 • Phân loại của họ:
  Dầu silicone
 • Lượt xem:
  30415
 • Thời gian phát hành:
  2019-04-29 11:25:16
 • INQUIRY

Dòng dầu siliconSilicone Oil


Dầu silicon bọt cứng là một loại polymer của silicone-polyether, sản phẩm này có cấu trúc silicon-carbon, chống thủy phân, và với bản chất hóa học ổn định, và có thể thích ứng với bọt polyurethane cứng và nửa cứng sức căng bề mặt giữa các phân tử, và làm việc để ổn định và phân phối đều các lỗ xốp.


 • Trang trước: Không còn nữa
 • Trang tiếp theo: Không còn nữa

SảN PHẩM LIêN QUAN

Không có kết quả tìm kiếm!